Księgowość

Oferujemy prowadzenie zgodnie z przepisami polskiego prawa dwóch rodzajów księgowości rachunkowej.

Księgowość pełna

Na ten rodzaj dokumentacji składają się:

 • prowadzenie przy użyciu komputera i przechowywanie księgi handlowej,
 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji służącej do prawidłowego sporządzenia deklaracji dla podatku VAT,
 • wyliczanie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2),
 • obsługę teletransmisyjną z urzędem skarbowym,
  rozliczenie roku podatkowego wraz ze zamknięciem ksiąg i
 • sporządzeniem bilansu rocznego oraz zeznania rocznego.

Księgowość uproszczona (KPiR lub Ryczałt ewidencjonowany)

Na ten rodzaj dokumentacji składają się:

 • prowadzenie przy użyciu komputera i przechowywanie KPiR lub Ewidencji Przychodów (w zależności od wybranej przez Klienta formy),
 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji służącej do prawidłowego sporządzenia deklaracji dla podatku VAT,
 • wyliczanie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • obsługę teletransmisyjną z urzędem skarbowym,
 • rozliczenie roku podatkowego.