Kadry i płace

Zakres obsługi spraw płacowych obejmuje:

 • sporządzanie list płac wraz z wyliczeniem należnych do potrącenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • rozliczeniu roku podatkowego wraz ze sporządzeniem rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla wszystkich podatników zatrudnianych w ciągu roku podatkowego (PIT-11).
 • obsługę teletransmisyjną ZUS i urzędów skarbowych.

Zakres obsługi spraw kadrowych obejmuje:

 • przygotowanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie kompletnych teczek personalnych,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • kontrolę terminowego wykonywania okresowych badań lekarskich i szkoleń w zakresie bhp,
 • przygotowanie wszelkich zaświadczeń dla pracowników,
 • przygotowanie świadectw pracy.