Inne usługi

Proponujemy pomoc w:

 • weryfikacji ksiąg rachunkowych pod kątem zgodności ewidencji operacji gospodarczych z przepisami prawa i dokumentami wewnętrznymi jednostki,
 • sporządzeniu ekspertyz i opinii dla różnych jednostek gospodarczych,
 • przekształceniach form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej np.: z jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, ze spółki osobowej w spółkę kapitałową,
 • wycenie wartości firmy, akcji, udziałów,
 • wdrażaniu oprogramowania wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami:
   – Pakiet InsERT,
   – Pakiet WAPRO,
   – SYMFONIA FK,
   – GRAFFITI MRP,
   – realizacji prac programistycznych (C, C++, JAVA, PHP).